LIFE Languages™ met het team

We kunnen niet niet communiceren en zeker in groepen waar we intensief met elkaar samen werken liggen irritaties, onbegrip en miscommunicatie al snel op de loer.

Het LIFE Languages™ communicatieprofiel is een zeer toegankelijk hulpmiddel dat heel goed ingezet kan worden in teams en kerkenraden die willen investeren in de onderlinge communicatie en samenwerking. Je zou dit de preventieve aanpak kunnen noemen. Daarnaast zijn er ook situaties waar de spanningen in de groep oplopen, er wantrouwen naar elkaar is, de eigen verantwoordelijkheid niet gepakt wordt enz. Ook dan kan het LIFE Languages™ communicatieprofiel goed ingezet worden omdat het vooral inzicht geeft en de bewustwording stimuleert, maar niet oordeelt. Iedere communicatiestijl heeft zijn eigen kracht maar de ene is niet beter dan de andere. Inzicht in de verschillende stijlen kan ruimte geven om op een andere manier naar jezelf en de ander te gaan kijken en te communiceren.

  

Referentie:

Mooie combinatie

Coby kende ik van een supervisietraject bij haar voor mijn GPW opleiding. Het was goed om in een vertrouwde setting eens bewust in de spiegel te kijken, te zien waar je staat in je leven. Zo goed, dat ik daarna in contact met anderen wel eens dacht: 'Ik gun jou een paar sessies bij Coby!'

Dezelfde ervaring had ik toen we als kerkenraad bezig waren met het LIFE Languages™ model. Dit model maakte voor ons inzichtelijk waarom we tegen bepaalde dingen aanliepen, vooral met betrekking tot de onderlinge relaties. Coby gaf ons als ervaren procesbegeleider voldoende sturing om het groepsproces op gang te helpen, terwijl we als kerkenraad ondertussen het gevoel hadden vooral zelf aan het werk te zijn. Haar aandacht voor zowel de groep als het individu heeft er in geresulteerd dat we nu meer wederzijds begrip tonen en bewuster gebruik maken van elkaars sterke kanten.

Het LIFE Languages™ model heeft onze communicatie verhelderd en ruimte gegeven voor waardering van elkaars eigenheid.

Laurens Heijboer
Betaald oudste
Vrije Baptistengemeente Papendrecht