HSP

HSP staat voor Highly Sensitive Person, oftewel een Hoog Sensitief Persoon. Vaak wordt het ook als aanduiding voor Hoogsensitiviteit gebruikt.

Wereldwijd is 20% van de mensen Hoogsensitief, gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Binnen deze 20% is er nog weer onderscheid te maken tussen introverte en extraverte mensen maar ook tussen prikkelmijdende en prikkelzoekende personen. Je begrijpt, er zijn nogal wat variaties dus we kunnen niet spreken over DE HSP.

Vele facetten van Hoogsensitiviteit

HSP heeft vele heel diverse verschijningsvormen. Zo kan de een bijvoorbeeld de gedachten en/of gevoelens van anderen goed lezen en is een ander heel gevoelig voor licht of geluid. Of iemand denkt heel associatief en kan razendsnel allerlei verbanden doorzien terwijl weer iemand anders zich snel verbonden voelt met de natuur of de sfeer in een groep meteen scherp waarneemt.

Hoogsensitiviteit

  • HSP is een aangeboren eigenschap
  • je neemt veel en gedetailleerd waar
  • je verwerkt informatie diepgaand
  • je (be)leeft intens