Procesbegeleiding

We leven in ’n dynamische tijd, veel situaties zijn complex en in de verbanden waarin we leven en werken hebben we te maken met hele verschillende, unieke mensen. Soms is het wenselijk of noodzakelijk dat ‘iemand van buiten’ even meeloopt en begeleiding geeft aan het proces waar jullie als team middenin zitten. Dat vraagt om maatwerk! Voel je dus ook vrij om je situatie voor te leggen zodat we samen kunnen kijken of Dynanoia iets voor jullie kan betekenen.


Ter illustratie een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  • Het leiden van een evaluatiebijeenkomst met een managementteam van een jeugdhulpverleningsorganisatie
  • Een nieuwe leidinggevende wilde zijn team van zes mensen in korte tijd goed leren kennen. Met behulp van LIFE Languages™ heeft niet alleen de leidinggevende, maar hebben ook de medewerkers zichzelf en elkaar beter leren kennen wat de samenwerking ten goede kwam
  • Een kerkenraad op weg geholpen om met elkaar een persoonlijk geloofsgesprek te voeren
  • Tijdens een ‘heidag’ een raad van oudsten ondersteund bij het ontdekken van de sterke en zwakke punten van zichzelf en het functioneren als team
  • Een team binnen een zorginstelling is door een moeilijke tijd heengegaan. Er is veel gebeurd, hen ondersteund in het proces van weer opbouwen van vertrouwen in elkaar.
  • Begeleiding van teams en kerkenraden bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuw beleid.

Neem gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.