Team Coaching

Bij teamcoaching gaat het met name om thema’s als communicatie, leiderschap en samenwerking.
Kenmerkend zijn het interactieve karakter van de bijeenkomsten en het maatwerk dat geleverd wordt.

Een team kan een groep docenten, hulpverleners, een huisartsenteam, een Raad van Toezicht, een groep vrijwilligers, een kerkenraad, een pastoraal team of wat dan ook zijn.

Teamcoaching kan bv. ingezet worden om:

  • Elkaar (beter)  te leren kennen
  • Zicht te krijgen op de wijze van communiceren binnen het team
  • De sterke kanten en ontwikkelpunten te ontdekken van iedereen afzonderlijk en als team
  • Inzicht krijgen in de wijze van samenwerking
  • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie

Teamcoaching kan ingezet worden als teambuilding, maar bv. ook als er knelpunten in de communicatie of samenwerking zijn, in conflictsituaties of als er door wijzigingen in de organisatie veranderingen op stapel zijn die z’n weerslag zullen hebben op het team.

Ook het ontwikkelen van visie en beleid kan een insteek zijn voor teamcoaching. 

Bij teamcoaching staat interactie centraal en er worden diverse werkvormen ingezet die ondersteunend zijn aan het doel van de bijeenkomsten. 

Als basis wordt het LIFE Languages™ communicatieprofiel aanbevolen, het is een mooi instrument dat een verhelderende, ontdekkende en verdiepende functie heeft binnen teamcoaching.

Kijk ook even op LifeLanguages met het team.

Neem gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.