Wie & Wat

Om een indruk te krijgen van mensen die in de afgelopen jaren de weg naar Dynanoia vonden:

 • Leidinggevenden, directeuren, predikanten, kerkelijk werkers
 • Mensen die een carrièreswitch overwogen
 • Docenten (universitair, hbo) en ondersteunend personeel
 • Managementteams, Raad van Bestuur
 • Oudsten- en kerkenraden
 • En verder… artsen, huisvrouwen, een ambtenaar, een zoeker, een majoor ……..

Uit deze gevarieerde groep mensen blijkt: ieder is welkom!
 
De vragen waarmee mensen of groepen aankloppen bij Dynanoia zijn divers. Een selectie uit de thema’s waarvoor mensen in de afgelopen tijd begeleiding hebben gevraagd:

 • Nieuwe baan of taak
 • Identiteits-/zingevingsvragen
 • Hoogsensitiviteit
 • Stress en Burn-out (preventie)
 • Grenzen
 • Hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid
 • (Sociale) vaardigheden
 • Geloofsgesprekken
 • Time-management
 • Teambuilding
 • Mediation