Visie

Zelfgestuurd en ontdekkend leren zijn voor mij sleutelwoorden. Ik houd van beweging, verandering, groei en zoek daarin steeds aansluiting bij de ander. In de begeleiding die ik bied, zijn voor mij een aantal grondtonen belangrijk.

Uniek

Ik vind het belangrijk om steeds voor ogen te houden dat ieder mens uniek is. Iedereen heeft eigen gaven, talenten, kwaliteiten gekregen.De keerzijde is dat iedereen ook eigen zwakke kanten heeft. Die beschouw ik als uitdagingen. Samen met jou wil ik graag onderzoeken hoe jij het meeste van jouw ‘kracht’ kunt inzetten! Ik motiveer graag mensen tot het innemen van hun eigen plek. En je eigen plek… kun alleen jij zélf innemen!

Lef

Leren is niet alleen maar leuk, het doet soms pijn. Vaak moet je eerst stil staan om te ontdekken hoe je verder kunt. Stilstaan bij je vragen, angsten, verlangens, teleurstellingen… dat vraagt lef. Maar alleen als je stilstaat bij je pijnpunten, kunnen het groeipunten worden! Zó word je een sterker persoon, de mens zoals je bedoeld bent. Het oorspronkelijke woord lef is ook verbonden met je hart, met moed die van binnenuit komt. Als je leert met je hart, is wat je leert ook blijvend. Niemand anders kan jou veranderen. De verandering moet van binnenuit komen. Leren met lef dus.

Verantwoordelijkheid

Ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid gekregen. De vraag is hoe je daarmee omgaat. Neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven? Ben je bereid samen met een ander op zoek te gaan naar stappen die jou verder helpen in het leven? In de begeleiding die ik bied, ga ik er vanuit dat je deze verantwoordelijkheid wilt nemen.  Dat je gezond en volwassen genoeg bent om je eigen keuzes te maken. Dat wil niet zeggen dat je geen vragen, angsten of pijnpunten hebt! Wel dat je bereid bent om je eigen proces in handen te houden. Omdat het van jou is.